NIEWAŻNE CZY ZARZĄDZASZ FINANSAMI MAŁEJ FIRMY CZY DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA - POKAŻ SWOJE DOKONANIA I ZDOBĄDŹ TYTUŁ DYREKTORA FINANSOWEGO ROKU!

Po raz trzynasty zapraszamy do rywalizacji o prestiżowy tytuł Dyrektor Finansowy Roku. Celem nagród jest wyróżnianie i promowanie managerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, szczególnie tych, których cechuje profesjonalizmem, etyka i skuteczność w działaniu. Kapituła nagrodzi osoby, które stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy.

Z inicjatywy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Grupy Euler Hermes oraz Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych (CIGE), niezależne jury – składające się z osób zaufania publicznego, na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników, wybierze laureatów za dokonania w minionym roku w dwóch kategoriach: "Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm" oraz "Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw".

Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje firma audytorska Grant Thornton.

ZOSTAŃ DYREKTOREM FINANSOWYM ROKU – NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 2 LIPCA 2018!

Aktualności