Zapraszamy
na KONGRES DYREKTORÓW FINANSOWYCH

Gdańsk - 12 kwietnia

Hotel Hilton
Prosimy o potwierdzenie udziału, rejestrując się poprzez wypełnienie poniższego formularza.
Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Kongresie będzie e-mail zwrotny od organizatorów.

Agenda:

14.30 - 15.00 Rejestracja Uczestników - kawa powitalna
15.00 - 15.10 Otwarcie kongresu
Paul Flanagan, Prezes Zarządu, Euler Hermes
15.10 - 15.40 Gość specjalny Ignacy Morawski, ekonomista projektu SpotData, lider innowacji New Europe 100 Financial Times - Heatmapa ryzyk finansowych w gospodarce w 2018 roku.
15.40 - 16.00 Przypomnijmy sobie zarządzanie finansami w warunkach rosnących stóp procentowych.
Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista, mBank
16.00 - 16.30

Panel dyskusyjny: Czy mechanizm podzielonej płatności - Split Payment, będzie remedium w zarządzaniu ryzykiem? - moderacja Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Polska Izba Biegłych Rewidentów

 • Anna Kułach, Wiceprezes Zarządu ds. Restrukturyzacji i Finansów, Radpol
 • Arkadiusz Łagowski, Menedżer, Departament Doradztwa, Zespół Bieżącego Doradztwa Podatkowego, Grant Thornton
 • Dominik Maliszewski, Adwokat, Wspólnik, Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski - Kancelaria Prawna
 • Adam Mikołajczyk, Dyrektor Oddziału Korporacyjnego mBanku w Trójmieście
16.30 - 16.45 Korzyści prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i możliwości ich finansowania.
Agnieszka Wykrzykowska, Senior Menedżer, Grant Thornton
16.45 - 17.00 DIGITAL FINANCE AWARD - ceremonia wręczenie wyróżnień
17.00 - 17.30 Networking session - podwieczorek
17.30 - 17.45 Czego CFO nie wie jeszcze o PPE i PPK?
Adam Lipka-Bebeniec, Dyrektor Regionalny ds. Klientów Instytucjonalnych, Union Investment TFI
17.45 - 18.15

Panel dyskusyjny: Rynek pracownika - CFO jako lider zmiany i jego potencjalna rola w procesach HR - moderacja Elżbieta Glapiak, Dyrektor Programowa, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych

 • Aniceta Bosak, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, trener i coach Franklin University oraz Transforming Communication
 • Agata Haręża, Dyrektor Finansowa, Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING
 • Adam Lipka-Bebeniec, Dyrektor Regionalny ds. Klientów Instytucjonalnych, Union Investment TFI
 • Adam Żołnowski, Wiceprezes ds. Finansowych, DCT Gdańsk
18.15 - 18.30 Międzynarodowe badanie ACCA: „CFO 4.0” - jakie są oczekiwania finansistów na świecie, co już wiedzą a czego muszą nauczyć się? Najnowsze trendy w zdobywaniu nowych kompetencji.
Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
18.30 - 19.00

Panel dyskusyjny: Ryzyka szybkiego wzrostu firmy - czy robotyzacja i automatyzacja to współczesne imiona postępu? - moderacja Marcin Ręczmin, Redaktor Naczelny Opinii i Magazynu Wirtualnej Polski

 • Iwona D. Bartczak, Szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, Prezes Spółdzielni Fabryka i3
 • Hubert Szczołek, Dyrektor Finansowy, Black Pearls VC
 • Artur Waśkiewicz, CFO, J.S. Hamilton
 • Piotr Wątor, Dyrektor ds. Strategicznych i Planowania, DP LOGISTICS
19.00 - 19.10 Prezentacja XIII edycji Nagrody Dyrektor Finansowy Roku
   

Agenda wieczoru


19.30 - 23.00
Bankiet - kolacja finansistów
Dywidenda wieczoru - uczta dla zmysłów i magia kasyna
 • 1dni

 • 1godz

 • 1min

 • 1sek

Udział w kongresie Dyrektorów Finansowych jest bezpłatny, wymagamy jedynie wcześniejszej rejestracji. W kongresie będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby, które otrzymają od organizatorów potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i rejestracji. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc mają osoby zarządzające i koordynujące finansami przedsiębiorstwa.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w kongresie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia i rejestracji na Kongresie.


Miejsce Kongresu
Imię:
Nazwisko:
Instytucja:
Stanowisko:
Ulica:
Numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
NIP:
E-mail:
Telefon:
 
* wypełnienie wszystkich pól jest wymagane

Po zapoznaniu się z "Informacją o przetwarzaniu danych osobowych" w związku z realizacją projektu "Dyrektor Finansowy Roku", wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 98; 01-934 Warszawa) w celach związanych z realizacją projektu "Dyrektor Finansowy Roku", w tym w szczególności w celu dokonania i realizacji rezerwacji uczestnictwa w projekcie oraz przesyłania lub udzielania informacji z nim związanych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji związanych z organizacją projektu "Dyrektor Finansowy Roku" za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „DYREKTOR FINANSOWY ROKU”
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stroniewww.dyrektorfinansowyroku.pl jest Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy ul. Al. Jerozolimskie 98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000044623, NIP: 527-21-77-123, kapitał zakładowy: 18.946.000,00 zł. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info.pl@eulerhermes.com, telefonicznie pod numerem 22 385-49-55 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją projektu „Dyrektor Finansowy Roku”, w tym w szczególności w celu dokonania i realizacji rezerwacji uczestnictwa w projekcie oraz przesyłania lub udzielania informacji z nim związanych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane Agencji Komunikacji Medialnej multiAN s.c. (ul. Rakietników 27/29/25, 02-495 Warszawa) a także Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych s.c. (ul. Nastrojowa 27B, 02-441 Warszawa), przy czym te podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodne z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji projektu „Dyrektor Finansowy Roku” lub momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu „Dyrektor Finansowy Roku”, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Z uwagi na fakt, iż Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z administratorem danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu „Dyrektor Finansowy Roku” jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie i realizacja rezerwacji i uczestnictwa w projekcie „Dyrektor Finansowy Roku”.