Kongres 2013 Poznań

Prezentacje z kongresu:

OTWARCIE KONGRESU: Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń, Euler Hermes oraz Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

PREZENTACJA: Globalne zmiany szansą dla polskich firm - Anita Michel-Lelental, Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, HSBC Bank Polska

PANEL DYSKUSYJNY: Aktualne wyzwania menadżerów. Rola CFO w ekspansji firmy - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Andrzej Baranowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, BSC Drukarnia Opakowań
 • Carmen Ilnicka Goetz, Dyrektor Finansowy, GESTAMP POLSKA
 • Anita Michel-Lelental, Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, HSBC Bank Polska
 • Joanna Piętowska, Dyrektor Zarządzający, JPP Investments, członek ACCA

PREZENTACJA: Kondycja firm w czasach spowolnienia gospodarczego. Jak myśleć długofalowo o zarządzaniu biznesem? - Maciej Kałużniak, Pełnomocnik Zarządu, Krajowy Rejestr Długów
PDF

PANEL DYSKUSYJNY: Kapitał społeczny - jaka jest jego rola w budowaniu innowacyjnej gospodarki? Czy poziom zaufania otoczenia rynkowego wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw? - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Adam Łącki, Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów
 • Dariusz Szczypiński, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Grupa NICKEL
 • Tomasz Starus, Dyrektor Biura Oceny Ryzyka, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
 • Beata Żaczek, Członek Zarządu, CFO, Grupa Kapitałowa PEKABEX


PREZENTACJA: Cięcia kosztów - ryzykowana konieczność czy okazja do optymalizacji? Zarządzanie finansami w trudnej sytuacji rynkowej - Janusz Kudłaciak, Senior Menedżer, Departament Klienta Biznesowego, RWE Polska
PDF

PANEL DYSKUSYJNY: Jak uwolnić wewnętrzny potencjał rozwoju firmy, zwiększając jej efektywność operacyjną i zarządzając płynnością finansową? Czy zmniejszanie kosztów to jedyna recepta na ciężkie czasy? - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Agnieszka Kowalska, Menedżer Audytu, Grant Thornton
 • Janusz Kudłaciak, Senior Menedżer w Departamencie Klientów Biznesowych, RWE Polska
 • Jarosław Oworuszko, Dyrektor Finansowy, LeasePlan Fleet Management
 • Waldemar Wojtkowiak, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowych, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes, członek ACCA


PREZENTACJA: E-procurement, czyli elektroniczna droga do zwiększania efektywności firmy - Łukasz Kujawski, Sales Manager, Itella Information

PDF

PANEL DYSKUSYJNY: W poszukiwaniu złotego środka - centralizacja i outsourcing jako metody na zwiększenie kontroli i obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Sebastian Grabek, Dyrektor ds. Faktoringu, HSBC Bank Polska
 • Łukasz Kujawski, Sales Manager, Itella Information
 • Marek Rudziński, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Sage
 • Wojciech Skrudlik, Członek Zarządu, MAN Accounting Center