Aktualności

Temat - Słabnie optymizm ekonomiczny wśród dyrektorów finansowych w Polsce

Gospodarka wrzuca niższy bieg
Wyniki badania przeprowadzonego wśród polskich dyrektorów finansowych
podczas cyklu Kongresów Dyrektor Finansowy Roku

Pobierz raport PDF

Aktualności