Zapraszamy
na KONGRES i GALĘ DYREKTORÓW FINANSOWYCH

Warszawa – 2 października

hotel InterContinental
Prosimy rejestrację poprzez wypełnienie poniższego formularza.
Oficjalnym potwierdzeniem bezpłatnego udziału w Kongresie będzie e-mail zwrotny z informacjami o akredytacji od organizatorów.

 

 • 1dni

 • 1godz

 • 1min

 • 1sek

Agenda:

14.30 - 15.00

Rejestracja Uczestników – kawa powitalna

15.00 - 15.10

Otwarcie kongresu
Paul Flanagan, Prezes Zarządu, Euler Hermes

15.10 - 15.30

Heatmapa ryzyk finansowych w polskiej gospodarce
Ignacy Morawski, Ekonomista projektu SpotData, lider innowacji New Europe 100 Financial Times

15.30 - 15.50

Ożywienie gospodarcze
Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista, mBank

15.50 - 16.30

Panel dyskusyjny: Pierwsze miesiące split payment a realia biznesu – konsekwencje mechanizmu podzielonej płatności dla przedsiębiorców – moderacja Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Polska Izba Biegłych Rewidentów

 • Krzysztof Gerlach, Dyrektor Departamentu Zarządzania Makroregionem Centralnym Bankowości Korporacyjnej, mBank
 • Dominik Maliszewski, Adwokat, Wspólnik, Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna
 • Teresa Sienkiewicz, Dyrektor Finansowy i ds. Administracyjnych, Polska Woda
 • Rafał Witowski, Dyrektor Finansowy, FIEGE
16.30 - 17.20

Networking session – podwieczorek

17.20 - 17.40

Gospodarka 4.0 – polska rzeczywistość a transformacja przemysłowa
Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

17.40 - 18.30

Debata ekonomistów: koniunktura i wzrost gospodarczy pod presją – moderacja Piotr Chęciński, Redaktor Naczelny, PolskieRadio.pl

 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu
 • Krzysztof Rybiński, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Chief Ideator, Synerise
 • Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, Doktor w Katedrze Ekonomii Politycznej, Uniwersytet Warszawski
18.30 - 18.45

Perspektywy dla biznesu w Polsce. Prezentacja wyników badań CFO
Mariusz Maik, Partner, Departament Doradztwa, Grant Thornton i Waldemar Wojtkowiak, CFAO i Członek Zarządu, Euler Hermes

18.45 - 19.15

Panel dyskusyjny: Mapa wyzwań przed CFO 4.0 – moderacja Dorota Goliszewska, Redaktor Naczelna MyCompany

 • Paweł Kicman, Dyrektor Finansowy, Canon Polska
 • Tomasz Michalak, Dyrektor Zarządzający, Union Investment TFI
 • Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający, ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
19.15 - 19.30

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD W XIII EDYCJI KONKURSU DYREKTOR FINANSOWY ROKU I WYRÓŻNIEŃ DIGITAL FINANCE AWARD

19.30 - 20.15

W drodze na szczyt – ekskluzywny wywiad Piotra Chęcińskiego z Krzysztofem Wielickim, polskim wspinaczem, taternikiem, alpinistą i himalaistą. Pierwszym zdobywcą Mount Everestu zimą, piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.

   

Agenda wieczoru


20.15 - 23.00
Bankiet - kolacja finansistów
Dywidenda wieczoru - uczta dla zmysłów i magia kasyna

Udział w kongresie Dyrektorów Finansowych jest bezpłatny, wymagamy jedynie wcześniejszej rejestracji. W kongresie będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby, które otrzymają od organizatorów potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i rejestracji. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc mają osoby zarządzające i koordynujące finansami przedsiębiorstwa.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w kongresie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia i rejestracji na Kongresie.


Miejsce Kongresu
Imię:
Nazwisko:
Instytucja:
Stanowisko:
Ulica:
Numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
NIP:
E-mail:
Telefon:
 
* wypełnienie wszystkich pól jest wymagane

Po zapoznaniu się z "Informacją o przetwarzaniu danych osobowych" w związku z realizacją projektu "Dyrektor Finansowy Roku", wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 98; 01-934 Warszawa) w celach związanych z realizacją projektu "Dyrektor Finansowy Roku", w tym w szczególności w celu dokonania i realizacji rezerwacji uczestnictwa w projekcie oraz przesyłania lub udzielania informacji z nim związanych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji związanych z organizacją projektu "Dyrektor Finansowy Roku" za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „DYREKTOR FINANSOWY ROKU”
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stroniewww.dyrektorfinansowyroku.pl jest Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy ul. Al. Jerozolimskie 98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000044623, NIP: 527-21-77-123, kapitał zakładowy: 18.946.000,00 zł. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info.pl@eulerhermes.com, telefonicznie pod numerem 22 385-49-55 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją projektu „Dyrektor Finansowy Roku”, w tym w szczególności w celu dokonania i realizacji rezerwacji uczestnictwa w projekcie oraz przesyłania lub udzielania informacji z nim związanych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane Agencji Komunikacji Medialnej multiAN s.c. (ul. Rakietników 27/29/25, 02-495 Warszawa) a także Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych s.c. (ul. Nastrojowa 27B, 02-441 Warszawa), przy czym te podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodne z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji projektu „Dyrektor Finansowy Roku” lub momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu „Dyrektor Finansowy Roku”, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Z uwagi na fakt, iż Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z administratorem danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu „Dyrektor Finansowy Roku” jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie i realizacja rezerwacji i uczestnictwa w projekcie „Dyrektor Finansowy Roku”.