Zapraszamy
na KONGRES i GALĘ DYREKTORÓW FINANSOWYCH

Warszawa – 2 października

hotel InterContinental
Prosimy rejestrację poprzez wypełnienie poniższego formularza.
Oficjalnym potwierdzeniem bezpłatnego udziału w Kongresie będzie e-mail zwrotny z informacjami o akredytacji od organizatorów.

 

  • 1dni

  • 1godz

  • 1min

  • 1sek

Udział w kongresie Dyrektorów Finansowych jest bezpłatny, wymagamy jedynie wcześniejszej rejestracji. W kongresie będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby, które otrzymają od organizatorów potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i rejestracji. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc mają osoby zarządzające i koordynujące finansami przedsiębiorstwa.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w kongresie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia i rejestracji na Kongresie.


Miejsce Kongresu
Imię:
Nazwisko:
Instytucja:
Stanowisko:
Ulica:
Numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
NIP:
E-mail:
Telefon:
 
* wypełnienie wszystkich pól jest wymagane

Po zapoznaniu się z "Informacją o przetwarzaniu danych osobowych" w związku z realizacją projektu "Dyrektor Finansowy Roku", wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 98; 01-934 Warszawa) w celach związanych z realizacją projektu "Dyrektor Finansowy Roku", w tym w szczególności w celu dokonania i realizacji rezerwacji uczestnictwa w projekcie oraz przesyłania lub udzielania informacji z nim związanych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji związanych z organizacją projektu "Dyrektor Finansowy Roku" za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „DYREKTOR FINANSOWY ROKU”
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stroniewww.dyrektorfinansowyroku.pl jest Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy ul. Al. Jerozolimskie 98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000044623, NIP: 527-21-77-123, kapitał zakładowy: 18.946.000,00 zł. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info.pl@eulerhermes.com, telefonicznie pod numerem 22 385-49-55 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją projektu „Dyrektor Finansowy Roku”, w tym w szczególności w celu dokonania i realizacji rezerwacji uczestnictwa w projekcie oraz przesyłania lub udzielania informacji z nim związanych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane Agencji Komunikacji Medialnej multiAN s.c. (ul. Rakietników 27/29/25, 02-495 Warszawa) a także Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych s.c. (ul. Nastrojowa 27B, 02-441 Warszawa), przy czym te podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodne z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji projektu „Dyrektor Finansowy Roku” lub momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu „Dyrektor Finansowy Roku”, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Z uwagi na fakt, iż Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z administratorem danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu „Dyrektor Finansowy Roku” jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie i realizacja rezerwacji i uczestnictwa w projekcie „Dyrektor Finansowy Roku”.