Kongresy 2018

DOŁĄCZ DO GRONA LIDERÓW KSZTAŁTUJĄCYCH POLSKĄ GOSPODARKĘ
DO ZOBACZENIA NA KONGRESACH DYREKTORÓW FINANSOWYCH!

Ogólnopolski cykl Kongresów Dyrektorów Finansowych jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, organizowanym z inicjatywy: ACCA, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych oraz Euler Hermes. Nadrzędnym założeniem największego w kraju projektu dla dyrektorów finansowych jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz dyskusji merytorycznych.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji udziału w kongresie i kolacji finansistów.

Kongresy rozpoczynają się o godzinie 15.00.Udział w spotkaniach jest bezpłatny i możliwy tylko dla osób, które zarejestrują swoją obecność, a następnie otrzymają od organizatorów potwierdzenie udziału.


Gość specjalny
Ignacy Morawski, ekonomista projektu SpotData, lider innowacji New Europe 100 Financial Times, zaprezentuje "Heatmapę ryzyk finansowych w gospodarce w 2018 roku"


 

Paul Flanagan
"Projekt Dyrektor Finansowy Roku stał się ważnym wydarzeniem dla społeczności finansowej w Polsce i stanowi platformę do budowania relacji dla profesjonalistów ze świata finansów. Jest on otwarty dla wszystkich dyrektorów finansowych, niezależnie od wielkości reprezentowanej przez nich organizacji, dlatego każdego z nich zapraszam do wzięcia udziału w tegorocznym wydarzeniu. Patrzę w przyszłość z ciekawością, jak rola dyrektorów finansowych będzie się zmieniać w ciągu najbliższych 20 lat"
Paul Flanagan, Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes

 

 

Aktualności