Wyróżnienie DFA

Z inicjatywy ACCA, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych, grupy Euler Hermes oraz Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog", w trakcie każdego z pięciu kongresów dyrektorów finansowych zostaną po raz pierwszy przyznane wyróżnienia Digital Finance Award.

Wyróżnienie DFA otrzymają firmy, które podnoszą efektywność obsługi finansowo-księgowej biznesu, wdrażając podejście procesowe oraz odpowiednie narzędzia cyfrowe. Dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów przedsiębiorstwa mogą się szybciej rozwijać, zwiększać rentowność produktów i wartość firmy, a menedżerowie i specjaliści z działów finansowo-księgowych koncentrując się nad merytorycznymi zagadnieniami przynosząc firmie większą korzyść, a przy tym samemu czerpiąc większą satysfakcję z pracy.

Nadrzędnym celem wyróżnień Digital Finance Award jest promowaniu kultury innowacyjności, rozumianej są jako wnoszenie nowej wartości dla wewnętrznych i zewnętrznych klientów. W dziale finansowo-księgowym szczególnie cenne są takie unowocześnienia, które pozwalają innym menedżerom i specjalistom skoncentrować swój wysiłek na tworzeniu wartości.

Firmy, które zostaną uhonorowane tytułem Digital Finance Award będą tworzyć elitarne grono, wyznaczające nowoczesnym i ambitnym firmom standardy organizacji i cyfryzacji procesów finansowo-księgowych w Polsce.

Wyróżnienia zostaną przyznane przez niezależne jury pod przewodnictwem Bartosza Radziszewskiego, współzarządzającego Klubem Dyrektorów Finansowych "Dialog".
„Dzisiejsze przemiany w organizacji finansów wynikają tak z potrzeby adekwatnego wsparcia wzrostu firmy, jak i z konieczności zabezpieczenia się przed tymi ryzykami, które wygenerowały nowe modele biznesu, a także nowe regulacje prawne.” - Bartosz Radziszewski, KDF "Dialog"Partner merytoryczny

Wypełnij ankietę Regulamin wyróżnienia

Aktualności