Kapituła Konkursu

Jakub Wojnarowski Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Zarządzający, ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
Jan Letkiewicz Audytor Konkursu, Partner Zarządzający, Grant Thornton
Iwona D. Bartczak Partner w Business Dialog, Szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, Prezes Spółdzielni Fabryka i3
Paweł Cymcyk Prezes Związku Maklerów i Doradców
Krzysztof Gerlach Dyrektor Departamentu Zarządzania Makroregionem Centralnym Bankowości Korporacyjnej, mBank
Dorota Goliszewska Redaktor Naczelna, MyCompany Polska
Katarzyna Grabowska Partner w Business Partner, Laureatka Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2012
Magdalena Hernandez Dyrektor Zarządzająca, ACCA Emerging Europe
Janusz Jankowiak

Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu

Beata Ewa Janowska Dyrektor Finansowa, Conbelts Bytom, Laureatka Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2014
Agnieszka Łakoma

Dyrektor Programowa, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych

Piotr Rybicki Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, NadzórKorporacyjny.pl
Ewa Sowińska Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Polska Izba Biegłych Rewidentów
Tomasz Starus Członek Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
Tomasz Szeląg Członek Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, Laureat Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2011

 

Aktualności