Regulamin

REGULAMIN WYRÓŻNIENIA DIGITAL FINANCE AWARD
EDYCJA NA ROK 2019

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Wyróżnienia określa zasady przyznawania Wyróżnienia Digital Finance Award - edycja na rok 2019.
 2. Wyróżnienie DFA jest przyznawane z inicjatywy Euler Hermes we współpracy z ACCA, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych oraz Klubem Dyrektorów Finansowych "Dialog" w ramach projektu Dyrektor Finansowych Roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.dyrektorfinansowyroku.pl/dfa


Rozdział 2. Zasady DFA

 1. Wyróżnienia za dany rok przyznaje się za dokonania w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia.
 2. Wyróżnienie przyznaje się firmom za osiągnięcia we wdrażaniu procesowego zarządzania w zakresie finansów i wspierających je narzędzi cyfrowych.
 3. Wyróżnienie może być przyznane tylko firmom, których przedstawiciel wypełnił ankietę, udostępnioną pod tym linkiem  https://www.survio.com/survey/d/F9Q8Y0N3O2P2M9H0F
 4. Odpowiedzi udzielone w ankiecie uznawane są za prawdziwe bez konieczności sprawdzania ich.
 5. Wyróżnienie przyznaje jury, powołane przez Organizatorów projektu Dyrektor Finansowy Roku we współpracy z Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog”, na podstawie analizy ankiet i własnej wiedzy członków jury.
 6. Członkami Jury są osoby, które legitymują się uznanym teoretycznym lub praktycznym dorobkiem w dziedzinie zarządzania, HR, finansów, prawa, rachunkowości i controllingu, informatyki oraz zarządzania procesami.
 7. Członkami Jury I edycji Digital Finance Award - edycja na rok 2019 są:
 • Bartosz Radziszewski
  Partner Zarządzający Klubu Dyrektorów Finansowych KDF "Dialog" i społeczności Business Dialog, Przewodniczący Jury
 • Tomasz Dankowiakowski
  CFO Geberit, Członek Kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych Dialog
 • Agnieszka Pawlak
  CEO Małopolskie Centrum Biotechniki, Reprezentant firm wyróżnionych tytułem Digital Finance Award w 2018 roku
 • dr hab. Andrzej Sobczak
  Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr Marek Szelągowski
  Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 • Waldemar Wojtkowiak
  CFAO Euler Hermes


Rozdział 3. Zasady oceniania firm

 1. Maksymalny termin nadsyłania zgłoszenia do Wyróżnienia upływa następująco:
 • W dniu 7 marca 2019 r. o godz. 12.00 dla zgłoszeń z województwa pomorskiego, województwa warmińsko-mazurskiego i województwa kujawsko-pomorskiego, a wyniki ogłoszone będą na Kongresie Dyrektor Finansowy Roku, który odbędzie się w Sopocie – 21 marca w hotelu Sheraton.

 • W dniu 14 marca 2019 r. o godz. 12.00 dla zgłoszeń z województwa zachodniopomorskiego, województwa lubuskiegowojewództwa wielkopolskiego, a wyniki ogłoszone będą na Kongresie Dyrektor Finansowy Roku, który odbędzie się w Poznaniu – 28 marca w hotelu Andersia.

 • W dniu 28 marca 2019 r. o godz. 12.00 dla zgłoszeń z województwa lubelskiego, województwa małopolskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego, a wyniki ogłoszone będą na Kongresie Dyrektor Finansowy Roku, który odbędzie się w Krakowie – 11 kwietnia w hotelu Sheraton

 • W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 dla zgłoszeń z, województwa dolnośląskiego, województwa opolskiego i województwa śląskiego, a wyniki ogłoszone będą na Kongresie Dyrektor Finansowy Roku, który odbędzie się we Wrocławiu – 9 maja w hotelu DoubleTree by Hilton

 • W dniu 11 września 2019 r. o godz. 12.00 dla zgłoszeń z województwa mazowieckiego, województwa łódzkiego i województwo podlaskiego, a wyniki ogłoszone będą na Kongresie Dyrektor Finansowy Roku, który odbędzie się w Warszawie – 25 września, w hotelu InterContinental

 1. W szczególnych sytuacjach Jury może wydłużyć termin nadsyłania zgłoszeń, podając taką informację do publicznej wiadomości - publikując ja na stronie Wyróżnienia Digital Finance Award - edycja na rok 2019 www.dyrektorfinansowyroku.pl/dfa
 2. Nie będą rozpatrywane ankiety niepodpisane oraz wypełnione w mniej niż połowie.
 3. Członkowie Jury mogą przeprowadzić z wybranymi firmami dodatkowe rozmowy (osobiste lub telekonferencje).
 4. Ankiety nadesłane przez firmy, spełniające w/w wymogi formalne, będą uznawane za prawdziwe i nie będą podlegały weryfikacji czy audytowi.
 5. W ocenie firmy liczba zdobytych punktów z ankiety będzie miała do 50% udziału w decyzji o ocenienie danej firmy.
 6. Nie przewiduje się reklamacji i odwołań.
 7. Wyróżnione firmy otrzymają opisowe uzasadnienie wyróżnienia.

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

 1. Przewodniczący Jury na Kongresach Dyrektorów Finansowych Roku ogłasza laureatów Wyróżnienia Digital Finance Award. Wyróżnione firmy otrzymują dyplom potwierdzający ich osiągnięcia i werdykt Jury.
 2. Regulamin Wyróżnienia Digital Finance Award - edycja na rok 2019 zostaje ogłoszony w dniu 31 stycznia 2019 r.

Warszawa dnia 31 stycznia 2019 r.

Aktualności