X

Pokaż swoje dokonania w 2016 roku i zdobądź tytuł Dyrektora Finansowego Roku!


Zgłoszenia do XII edycji Konkursu, będą przyjmowane w okresie
od 3 kwietnia do 16 czerwca 2017 roku.

Zapraszamy!

XIV edycja Konkursu Dyrektor Finansowy Roku rozstrzygnięta!

Z inicjatywy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych (CIGE) oraz Grupy Euler Hermes niezależne Jury – składające się z osób zaufania publicznego, na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników, po raz czternasty wybrało laureata tytułu Dyrektor Finansowy Roku.

Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowała firma audytorska Grant Thornton.

RELACJA Z KONGRESÓW DYREKTORÓW FINANSOWYCH

25 września 2019 roku, podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w hotelu InterContinental w Warszawie, odbyła się ceremonia ogłoszenia laureatów plebiscytu, promującego i wyróżniającego dyrektorów finansowych.


LAUREAT KONKURSU DYREKTOR FINANSOWY ROKU
W KATEGORII DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA


Jarosław Kurkowski
CFO
eService

Za najwyższe standardy zarządzania finansami w firmie działającej w sektorze nowoczesnych usług finansowych, w której zdolność do ciągłej zmiany i dynamiczny rozwój są czynnikami decydującymi o sukcesie lub porażce rynkowej. Nagroda jest przyznana za umiejętne dostosowywanie zasad zarządzania finansami firmy do oczekiwań właścicielskich oraz rozwijanie zakresu i podnoszenie jakości usług świadczonych przez działy finansowe, zarówno wobec interesariuszy wewnętrznych, jak i kluczowych kontrahentów.

Członkowie Kapituły przyznają Tytuł Dyrektora Finansowego Roku także za przekształcenie działu finansowego w narzędzie do rozwijania biznesu i generowania zysków. Tegoroczny laureat nagrodę otrzymuje za świadome włączanie nowoczesnych technologii analitycznych, rozliczeniowych oraz wielu innych, do procesów zarządzania finansami i budowanie znaczenia spółki w całej grupie kapitałowej. Działania podejmowane w zespołach zarządzanych przez Dyrektora Finansowego mają kapitalne znaczenie dla sprawniejszego zarządzania firmą i umożliwiają realizację nowych inwestycji służących podniesieniu pozycji rynkowej - krajowej i międzynarodowej – spółki. Kapituła Konkursu Dyrektor Finansowy Roku nagradza Jarosława Kurkowskiego za skuteczne zarządzanie zmianami personalnymi i umiejętność współpracy z inwestorami przy skomplikowanej strukturze właścicielskiej. W końcu dyrektor finansowy spółki eService otrzymuje Tytuł Dyrektora Finansowego Roku za wiarę, że wciąż warto być przyzwoitym.


W Kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Kapituła nie przyznała tytułu za dokonania w 2018 roku.


Przeczytaj komunikat prasowy (PDF)

Aktualności