XIV edycja konkursu Dyrektor Finansowy Roku rozstrzygnięta!

25 września 2019 r. w Warszawie, podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w hotelu InterContinental, odbył się finał XIV. edycji Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki plebiscytu, promującego i wyróżniającego osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw.

Z inicjatywy Grupy Euler Hermes, we współpracy z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych, juz po raz 14, Kapituła Konkursu wyłoniła laureata tytułu Dyrektor Finansowy Roku, doceniając w ten sposób profesjonalizm oraz odniesione sukcesy w 2018 roku. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowała firma audytorska Grant Thornton.


LAUREAT KONKURSU DYREKTOR FINANSOWY ROKU
W KATEGORII DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA


Jarosław Kurkowski
CFO
eService

Za najwyższe standardy zarządzania finansami w firmie działającej w sektorze nowoczesnych usług finansowych, w której zdolność do ciągłej zmiany i dynamiczny rozwój są czynnikami decydującymi o sukcesie lub porażce rynkowej. Nagroda jest przyznana za umiejętne dostosowywanie zasad zarządzania finansami firmy do oczekiwań właścicielskich oraz rozwijanie zakresu i podnoszenie jakości usług świadczonych przez działy finansowe, zarówno wobec interesariuszy wewnętrznych, jak i kluczowych kontrahentów.

Członkowie Kapituły przyznają Tytuł Dyrektora Finansowego Roku także za przekształcenie działu finansowego w narzędzie do rozwijania biznesu i generowania zysków. Tegoroczny laureat nagrodę otrzymuje za świadome włączanie nowoczesnych technologii analitycznych, rozliczeniowych oraz wielu innych, do procesów zarządzania finansami i budowanie znaczenia spółki w całej grupie kapitałowej. Działania podejmowane w zespołach zarządzanych przez Dyrektora Finansowego mają kapitalne znaczenie dla sprawniejszego zarządzania firmą i umożliwiają realizację nowych inwestycji służących podniesieniu pozycji rynkowej - krajowej i międzynarodowej – spółki. Kapituła Konkursu Dyrektor Finansowy Roku nagradza Jarosława Kurkowskiego za skuteczne zarządzanie zmianami personalnymi i umiejętność współpracy z inwestorami przy skomplikowanej strukturze właścicielskiej. W końcu dyrektor finansowy spółki eService otrzymuje Tytuł Dyrektora Finansowego Roku za wiarę, że wciąż warto być przyzwoitym.


Aktualności