Dyrektor Finansowy Roku

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które zostały przedstawione podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w dniu 7 maja 2009:

2009 rokiem kryzysu finansowego. Jak zmierzyć się z upadłościami na świecie w oczekiwaniu na ożywienie gospodarcze?

Karine Berger, Economic Research Director, Euler Hermes SFAC

Wpływ globalnej recesji na gospodarkę Polski

Mirosław Gronicki, Minister Finansów w latach 2004-2005

Struktury zadłużenia i trendy zmian. Kryzys a finanse firmy, szansa czy zagrożenie

Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu, InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej

Jak bezpiecznie zarządzać płynnością i ryzykiem gospodarczym
w czasie recesji?

Michał Powałowski, Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym,
ING Commercial Finance Polska

Zapobieganie i wykrywanie nadużyć

Dominik Adamski, Starszy Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
w Firmie Doradczej KPMG

Nieuczciwy pracownik - coraz większe zagrożenie "kryzysowych" czasów

Bartosz Pikuła, Prawnik, Biuro Ubezpieczeń Ryzyka Sprzeniewierzenia, Euler Hermes