X

Pokaż swoje dokonania w 2016 roku i zdobądź tytuł Dyrektora Finansowego Roku!


Zgłoszenia do XII edycji Konkursu, będą przyjmowane w okresie
od 3 kwietnia do 16 czerwca 2017 roku.

Zapraszamy!

XIII edycja Konkursu Dyrektor Finansowy Roku rozstrzygnięta!

Po raz trzynasty tytułem Dyrektor Finansowy Roku zostali nagrodzeni finansiści, zarządzający polskimi przedsiębiorstwami.

2 października 2018 roku, podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w hotelu InterContinental w Warszawie, odbyła się ceremonia ogłoszenia laureatów plebiscytu, promującego i wyróżniającego dyrektorów finansowych.

Celem nagród jest wyróżnianie i promowanie managerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, szczególnie tych, których cechuje profesjonalizmem, etyka i skuteczność w działaniu. Kapituła nagrodziła osoby, które stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy.

Z inicjatywy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych (CIGE) oraz Grupy Euler Hermes) niezależne Jury – składające się z osób zaufania publicznego, na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników, wybrało laureatów w dwóch kategoriach: "Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm" oraz "Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw".
Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowała firma audytorska Grant Thornton.


LAUREAT KONKURSU DYREKTOR FINANSOWY ROKU
W KATEGORII DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA


Katarzyna Ostap-Tomann
Członkini Zarządu ds. Finansowych
Cyfrowy Polsat

Za najwyższe standardy zarządzania finansami. Za konsekwentną, wieloletnią postawę życiową i wybór ścieżki kariery w obszarze finansów, której zwieńczeniem jest samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących wielomiliardowych kwot, determinujących możliwość rozwoju firmy, z którą jest związana od 10 lat. Za umiejętność godzenia odpowiedzialności dyrektora finansowego z koordynacją kluczowych projektów akwizycyjnych, za profesjonalizm, który przyciąga uwagę inwestorów giełdowych i pozwala zapewnić finansowanie największych projektów, a właścicielom daje pewność stałego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Za zdolność do planowania strategicznego i umiejętność uzyskiwania synergii w zarządzaniu finansami różnych podmiotów należących do jednej grupy. Za oddanie pracy i za pasję, którą może stać się praca zawodowa zgodnie z dewizą, że każdego dnia należy pracować porządnie. W końcu za to, że pokazuje innym kobietom walczącym o swoją pozycję w świecie biznesu, że konsekwentna postawa i świadomość swoich silnych stron pozwala na sięganie szczytów.


LAUREAT KONKURSU DYREKTOR FINANSOWY ROKU
W KATEGORII MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

 


Beata Tomaszewska
Dyrektor Finansowa
Parker Poland

Za doskonałe rozumienie roli dyrektora finansowego w średniej wielkości firmie, profesjonalne zarządzanie obszarem finansów oraz zbudowanie zespołu, którego efektywność wynika ze wzajemnego zaufania. Za zdolność do wspierania zarządu firmy w podejmowaniu działań służących dynamicznemu wzrostowi wartości firmy i przekraczaniu kolejnych granic. Za umiejętność łączenia codziennej żmudnej pracy w obszarze księgowości i podatków z niecodziennymi wyzwaniami, jakimi jest zapewnienie finansowania sprzedaży nowego modelu łodzi, który z powodzeniem konkuruje na światowym rynku. Za wprowadzenie do branży motorowodnej nowych mechanizmów finansowych, które pozwalają na przyspieszenie ekspansji zagranicznej także innych polskich firm. Za udowodnianie, że polska firma może skutecznie konkurować ze światowymi potentatami na rynku dóbr luksusowych. Nagrodę otrzymuje także za ambicję, chęć nauki i stałego rozwoju i oddanie pracy, które cechuje tylko najlepszych Dyrektorów Finansowych.


WYRÓŻNIENIE
W KATEGORII DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

 


Adam Pawlak
Dyrektor Finansowy
Moto Profil

Za nowatorskie podejście do finansów, łączące budowanie długofalowych relacji z klientami poprzez inwestycję w ich przedsiębiorstwa, z zapewnieniem rynków zbytu dla produktów i usług firmy, służące stabilności finansowej spółki. Za zdolność do wykorzystywania doświadczeń zawodowych i profesjonalnej wiedzy przy podejmowaniu nowych wyzwań. Za profesjonalizm, doskonałą organizację pracy oraz świadomość i wpływ na strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Za konsekwentne budowanie wartości firmy na niezwykle konkurencyjnym rynku, odnalezienie niszy dla działania i wspieranie właścicieli w ulepszaniu wizerunku przedsiębiorstwa poprzez nowoczesne mechanizmy finansowe. A także za zdolność do dzielenia się wiedzą i podnoszenie świadomości konieczności mądrego zarządzania finansami w sektorze mikro przedsiębiorstw w Polsce. Za działanie zgodne z własnym mottem – że nie sztuką jest "stworzyć" pieniądze – sztuką jest mądrze je wykorzystać.


WYRÓŻNIENIE
W KATEGORII MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

 


Zbigniew Bolesław Dróżdż
Prezes Zarządu i Dyrektor Finansowy
Franklin Polska

Za ludzką mądrość i odpowiedzialność w tworzeniu i budowaniu wartości firmy. Za niezwykle ważną i potrzebną umiejętność utrzymywania równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym bez uszczerbku dla wyniku finansowego firmy i dynamiki jej rozwoju, za oddanie rodzinie i pracownikom. Za dobrą decyzję w wyborze kariery zawodowej, bo nie wiadomo jakim byłby strażakiem. Za zdolność do otaczania się ludźmi godnymi zaufania, co przekłada się na dobrze przygotowaną i realizowaną strategię rozwoju firmy, stabilną aktualną sytuację i dynamiczny wzrost jej wartości, także poprzez wchodzenie w nowe obszary działalności, pozostające poza strefą komfortu Wyróżnionego. Za odpowiedzialną postawę życiową, stałą potrzebę nauki, umiejętność znajdowania obszarów wymagających wsparcia, chęć dzielenia się sukcesem i budowanie "kultury życia szczęśliwego" w rodzinie, firmie i mieście. Za odwagę w podejmowaniu decyzji i zdolność do przełamywania własnego strachu. Za naturalność, pozostawanie sobą oraz ciągłą wiarę i nadzieję na lepsze jutro dla wszystkich.


Przeczytaj komunikat prasowy (PDF)