Kongres 2010 Sopot

Prezentacje z kongresu:

Otwarcie Kongresu - Krzysztof Chechłacz, Prezes Zarządu, TU Euler Hermes oraz Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

Obszary ryzyk finansowych, ich kwantyfikacja, strategie zarządzania ryzykiem - Jerzy Podlewski, Członek Zarządu, Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK
Maksymalizacja wartości dodanej w obszarze zarządzania płynnością przedsiębiorstwa - Agnieszka Wasilewska-Semail, Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Transakcyjnej, PKO Bank Polski

Panel dyskusyjny: Kluczowe wyzwania w zarządzaniu finansami firmy: jak zabezpieczyć się przed nieprzewidywalnym? - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Anetta Kolasińska, Dyrektor Finansowy, Multimedia Polska
 • Szymon Reptowski, Dyrektor Finansowy, NDI
 • Tomasz Sznajder, Dyrektor Finansowy, POLNORD
 • Agnieszka Wasilewska-Semail, Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Transakcyjnej, PKO Bank Polski
Wpływ dyrektora finansowego na optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie - kształtowanie EBITDA - Marek Rudziński, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Sage

Panel dyskusyjny: Dyrektor Finansowy - księgowy czy strateg? - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Józef Bartliński, Dyrektor Finansowy, Sonac Uśnice
 • Donata Kusyk, Dyrektor Finansowy, Gestra Polonia
 • Jerzy Podlewski, Członek Zarządu, Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK
 • Marek Rudziński, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Sage

Zadłużenie przedsiębiorstw w Polsce - Alicja Banaś, Pełnomocnik Zarządu, Krajowy Rejestr Długów

Panel dyskusyjny: Nastroje i kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw po spowolnieniu gospodarczym - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Alicja Banaś, Pełnomocnik Zarządu, Krajowy Rejestr Długów
 • Włodzimierz Gryglewicz, Wiceprezes Zarządu, Polpharma
 • Maciej Richter, Partner Zarządzający, Doradztwo Gospodarcze, Grant Thornton Frąckowiak
 • Waldemar Wojtkowiak, CFO, TU Euler Hermes
Highlights of the European CFO Survey - prezentacja badań - Jerome Lafuite, Managing Director, Michael Page & Page Personnel

Panel dyskusyjny: European CFO Barometer 2011: wyzwania, perspektywy i szanse dla CFO w Polsce - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Maciej Gierusz, Trener, BPP Profesional Education
 • Jan Jarmakowski, Finance Manager, GTC
 • Jerome Lafuite, Managing Director, Michael Page & Page Personnel
 • Maciej Nafalski, Finance Manager, Intertoll


Podsumowanie Kongresu - Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes