Kongres 2013 Kraków

Prezentacje z kongresu:

OTWARCIE KONGRESU: Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń, Euler Hermes oraz Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

Prezentacja

PREZENTACJA: Globalne zmiany szansą dla polskich firm - Krzysztof Woźniak, Dyrektor Departamentu Bankowości Komercyjnej, HSBC Bank Polska

Prezentacja

PANEL DYSKUSYJNY: Aktualne wyzwania menadżerów. Rola CFO w ekspansji firmy - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Sebastian Calik, Senior Financial Manager, Hilton Foods, członek ACCA
 • Dawid Kamola, Doradca Zarządu ds. Finansowych, Moto-Profil
 • Wojciech Kolawa, Dyrektor Finansowy, Regis
 • Krzysztof Woźniak, Dyrektor Departamentu Bankowości Komercyjnej, HSBC Bank Polska
Prezentacja

PREZENTACJA: Kondycja firm w czasach spowolnienia gospodarczego. Jak myśleć długofalowo o zarządzaniu biznesem? - Maciej Kałużniak, Pełnomocnik Zarządu, Krajowy Rejestr Długów

Prezentacja

PANEL DYSKUSYJNY: Kapitał społeczny - jaka jest jego rola w budowaniu innowacyjnej gospodarki? Czy poziom zaufania otoczenia rynkowego wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw? - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Gustaw Duda, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Huta Pokój, członek ACCA
 • Piotr Krupa, Kierownik ds. Transformacji Finansów, EDF Polska CUW, członek ACCA
 • Adam Łącki, Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów
 • Tomasz Starus, Dyrektor Biura Oceny Ryzyka, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
Prezentacja

PREZENTACJA: Cięcia kosztów - ryzykowana konieczność     czy okazja do optymalizacji? Zarządzanie finansami w trudnej sytuacji rynkowej - Janusz Kudłaciak, Senior Menedżer, Departament Klienta Biznesowego, RWE Polska

Prezentacja

PANEL DYSKUSYJNY: Jak uwolnić wewnętrzny potencjał rozwoju firmy, zwiększając jej efektywność operacyjną i zarządzając płynnością finansową? Czy zmniejszanie kosztów to jedyna recepta na ciężkie czasy? - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Sebastian Grabek, Dyrektor ds. Faktoringu, HSBC Bank Polska
 • Piotr Kochana, Tax & Treasury Manager, TESCO Polska, członek PCTA i ACCA
 • Janusz Kudłaciak, Senior Menedżer w Departamencie Klientów Biznesowych, RWE Polska
 • Jarosław Oworuszko, Dyrektor Finansowy, LeasePlan Fleet Management
Prezentacja

PREZENTACJA: E-procurement, czyli elektroniczna droga do zwiększania efektywności firmy - Łukasz Kujawski, Sales Manager, Itella Information

Prezentacja

PANEL DYSKUSYJNY: W poszukiwaniu złotego środka - centralizacja i outsourcing jako metody na zwiększenie kontroli i obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Łukasz Kujawski, Sales Manager, Itella Information
 • Marek Rudziński, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Sage
 • Monika Smulewicz, Dyrektor Zarządzająca, Grant Thornton FPA Outsourcing
 • Bartłomiej Stachura, European Treasury Analyst, EnerSys, członek PCTA i ACCA