Kongres 2013 Sopot

Prezentacje z kongresu:

OTWARCIE KONGRESU: Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń, Euler Hermes oraz Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

PREZENTACJA: Globalne zmiany szansą dla polskich firm - Krzysztof Woźniak, Dyrektor Departamentu Bankowości Komercyjnej, HSBC Bank Polska

PANEL DYSKUSYJNY: Aktualne wyzwania menadżerów. Rola CFO w ekspansji firmy - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Marek Bednarz, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Porta KMI Poland
 • Ewa Grudnik-Siemińska, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, AIC
 • Jan Piekarski, Prezes Zarządu, Yakan
 • Tomasz Starus, Dyrektor Biura Oceny Ryzyka, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
 • Krzysztof Woźniak, Dyrektor Departamentu Bankowości Komercyjnej, HSBC Bank Polska

PREZENTACJA: Finansowanie biznesu w czasach recesji - Maciej Richter, Partner Zarządzający Doradztwem Gospodarczym, Grant Thornton

PANEL DYSKUSYJNY: Kapitał społeczny - jaka jest jego rola w budowaniu innowacyjnej gospodarki? Czy poziom zaufania otoczenia rynkowego wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw? - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Sebastian Grabek, Dyrektor ds. Faktoringu, HSBC Bank Polska
 • Łukasz Kujawski, Sales Manager, Itella Information
 • Jarosław Oworuszko, Dyrektor Finansowy, LeasePlan Fleet Management
 • Maciej Richter, Partner Zarządzający Doradztwem Gospodarczym, Grant Thornton

PREZENTACJA: Cięcia kosztów - ryzykowana konieczność     czy okazja do optymalizacji? Zarządzanie finansami w trudnej sytuacji rynkowej - Janusz Kudłaciak, Senior Menedżer, Departament Klienta Biznesowego, RWE Polska

PANEL DYSKUSYJNY: Jak uwolnić wewnętrzny potencjał rozwoju firmy, zwiększając jej efektywność operacyjną i zarządzając płynnością finansową? Czy zmniejszanie kosztów to jedyna recepta na ciężkie czasy? - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Małgorzata Cisowska, Dyrektor ds. Operacyjnych, MGJ, Akademia Morska w Gdyni, członek PCTA
 • Krzysztof Herdzik, General Manager, WNS Global Services
 • Janusz Kudłaciak, Senior Menedżer w Departamencie Klientów Biznesowych, RWE Polska
 • Jacek Wagner, Prezes Zarządu, Ensto Pol, członek ACCA

GRA INWESTYCYJNA: Paweł Suwała, Dyrektor Regionalny ds. Klientów Instytucjonalnych, Union Investment TFI