Kongres 2014 Rzeszów

Prezentacje z kongresu:

OTWARCIE KONGRESU: Magdalena Hernandez, Head of ACCA Emerging Europe, Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes oraz Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

PREZENTACJA: Przekraczanie granic. Czy stać nas na kompleksy? - Adrian Leung, Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, HSBC Bank Polska oraz Krzysztof Woźniak, Dyrektor Departamentu Bankowości Komercyjnej, HSBC Bank Polska


Zobacz prezentację

(przewijanie slajdów strzałkami na klawiaturze lewo-prawo)

PANEL DYSKUSYJNY: Do odważnych świat należy. Ekspansja w czasie wzrostu - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Robert Igor Chmielewski, Dyrektor Generalny, Lactex
 • Robert Dankiewicz, Wiceprezes Zarządu, Podkarpacki Klub Biznesu
 • Sebastian Grabek, Dyrektor ds. Faktoringu, HSBC Bank Polska
 • Agata Michna, Analityk Finansowy, FTHU Panmar

PREZENTACJA: Czy Big Data stanie się efektywnym narzędziem analizy ryzyka finansowego? - Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej
PDF

PANEL DYSKUSYJNY: Efektywne zarządzanie informacją - jak diagnozować ryzyka, żeby zapewnić firmie płynność - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej
 • Elżbieta Grześkowiak, Partner w Zespole Audytu, Grant Thornton
 • Piotr Prokop, Audytor Wewnętrzny, Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, ZELMER
 • Tomasz Starus, Członek Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes

PREZENTACJA: Jak zostać Dyrektorem Finansowym Roku?
Tomasz Michalak, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych, Union Investment TFI
PDF | PDF | PDF

PANEL DYSKUSYJNY: Optymalizacja środków finansowych w przedsiębiorstwie - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Sylwia Kłyczek, Regional Manager, Randstad Professionals
 • Bogusława Kopczak, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, ATI ZKM Forging
 • Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland
 • Tomasz Michalak, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych, Union Investment TFI

PREZENTACJA: Innowacje w finansach, czyli jak swoje działy finansowe rozwijają najlepsi - Jarosław Tkaczyk, Dyrektor ds. Rozwoju i Obsługi Klienta, OpusCapita
PDF

PANEL DYSKUSYJNY: Priorytety dyrektorów finansowych a metody i innowacje usprawniające funkcjonowanie biznesu - czyli jak przystosować dział finansów do zmieniającego się otoczenia - moderacja Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes

 • Katarzyna Grabowska, Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu, Bać-Pol, członek PCTA
 • Grzegorz Kalinowski, Prezes Zarządu, Polska Grupa Tekstylna
 • Dariusz Kowalski, Dyrektor Finansowy, Federal Mogul
 • Jarosław Tkaczyk, Dyrektor ds. Rozwoju i Obsługi Klienta, OpusCapita