Ankieta uczestnictwa w konkursie

Szanowni Państwo,

Gospodarka i otoczenie biznesowe ciągle się zmieniają. Wg ekonomistów, rok 2019 może przynieść spowolnienie gospodarcze, niepewność czająca się wokół skutków opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, bez względu na to, czy nastąpi to na podstawie wynegocjowanej umowy, czy będzie to tzw. „dziki” Brexit, słabszy wzrost gospodarczy w Niemczech, których ekonomia napędza nie tylko nasz eksport, ale wpływa na gospodarkę całej Europy, otwarte i podjazdowe wojny handlowe między Chinami i USA, potencjalny wzrost stóp procentowych, narastające napięcia polityczne w różnych częściach świata – to wszystko powoduje, że praca dyrektora finansowego staje się jeszcze większym wyzwaniem niż do tej pory, a odpowiedzialne zarządzanie finansami przedsiębiorstw jest jeszcze trudniejsze niż zwykle. Z drugiej strony ta zmienność to także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, zdolności przewidywania, kompetencji negocjacyjnych, czy komunikacyjnych. Do różnych trudnych decyzji trzeba będzie przekonywać zarządy, rady nadzorcze i akcjonariuszy. 

Mimo tych potencjalnych perturbacji i wielu wyzwań, serdecznie zapraszam do znalezienia czasu na wypełnienie i wysłanie zgłoszenia do konkursu. Po 14 latach obecności na rynku jest to najbardziej prestiżowy konkurs dla Dyrektorów i Dyrektorek Finansowych. O prestiżu świadczą przede wszystkim nagrodzone przez 14 lat osoby – ich osiągnięcia mówią same za siebie. Ale to także konkurs – w którym z jednej strony oceniamy Państwa kompetencje, zdolność do nowatorskiego, nieszablonowego myślenia, dbałość o wyniki firmy, skuteczność działania, ale z drugiej strony - także Państwa zdolności przywódcze i menadżerskie, którymi we współczesnej gospodarce, powinien legitymować się doskonały dyrektor finansowy. Kapituła konkursu ocenia również postawy etyczne, które w cyfrowej gospodarce, opartej na beznamiętnych algorytmach, stają się jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
W imieniu organizatorów i swoim własnym zachęcam do zapoznania się z regulaminem, wypełnienia aplikacji i zmuszenia Kapituły do pochylenia się z uwagą nad Państwa kandydaturą

Jakub Wojnarowski
Przewodniczący Kapituły
Dyrektor Zarządzająca ACCA Polska i Kraje Bałtyckie

Aktualności