Kapituła Konkursu

Jakub Wojnarowski Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Zarządzający, ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
Jan Letkiewicz Audytor Konkursu, Partner Zarządzający, Grant Thornton
Iwona D. Bartczak Szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”
Paweł Domosławski Członek Zarządu, Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA”
Krzysztof Gerlach Dyrektor Zarządzający ds. Klientów Korporacyjnych i Rozwoju Bankowości Korporacyjnej, mBank
Katarzyna Grabowska Partner w Business Partner, Laureatka Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa - edycja za rok 2012
Magdalena Hernandez Dyrektor Zarządzająca, ACCA Emerging Europe
Janusz Jankowiak Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu
Beata Ewa Janowska Dyrektor Finansowa, Stal Systems, Laureatka Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - edycja za rok 2014
Ewa Małyszko Prezes Zarządu, PFR TFI
Maciej Müldner Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, CFO, Skanska Property Poland
Ewa Ogryczak Senior Partner, COO i CFO, MCI Capital oraz Private Equity Managers
Piotr Rybicki Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, NadzórKorporacyjny.pl
Grzegorz Sadowski Redaktor Naczelny, My Company Polska
Ewa Sowińska Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Polska Izba Biegłych Rewidentów
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Tomasz Starus Członek Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
Tomasz Szeląg Członek Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, Laureat Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa - edycja za rok 2011

 

Aktualności