Kapituła Konkursu

Jakub Wojnarowski Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Zarządzający, ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
Jan Letkiewicz Audytor Konkursu, Partner Zarządzający, Grant Thornton
Iwona D. Bartczak Szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”
Paweł Domosławski Członek Zarządu, Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA”
Krzysztof Gerlach

Dyrektor Finansowy; Dyrektor Zarządzający ds. Klientów Korporacyjnych i Rozwoju Bankowości Korporacyjnej, mBank

Katarzyna Grabowska Partner w Business Partner, Laureatka Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa - edycja za rok 2012
Magdalena Hernandez Dyrektor Zarządzająca, ACCA Emerging Europe
Janusz Jankowiak

Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu

Beata Ewa Janowska Dyrektor Finansowa, Stal Systems, Laureatka Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - edycja za rok 2014
Ewa Małyszko Prezes Zarządu, PFR TFI
Maciej Müldner Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, CFO, Skanska Property Poland
Ewa Ogryczak Senior Partner, COO i CFO, MCI Capital oraz Private Equity Managers
Piotr Rybicki Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, NadzórKorporacyjny.pl
Grzegorz Sadowski Redaktor Naczelny, My Company Polska
Ewa Sowińska Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Polska Izba Biegłych Rewidentów
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Tomasz Starus Członek Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
Tomasz Szeląg Członek Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, Laureat Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa - edycja za rok 2011

 

Aktualności