Dyrektor Finansowy Roku

KONKURS DYREKTOR FINANSOWY ROKU 2006 ROZSTRZYGNIĘTY

Gala wręczenia nagród odbyła się 12.10.2006r w restauracji Belvedere. Laureatką tegorocznej edycji konkursu
Dyrektor Finansowy Roku 2006

została:

Pani Karen Burgess
TVN S.A.

za wprowadzenie TVN na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i doskonałe wyniki finansowe spółki.

Wyróżnione zostały dwie osoby:

Pan Konrad Grabowski
Expander (grupa General Electric)

za opracowanie i wdrożenie programu redukcji kosztów oraz podniesienia przychodów firmy,
oraz

Pan Bohdan Stankiewicz
Jutrzenka S.A.

za wdrożenie narzędzi systemowych, które dają dokładną i wielowymiarową informację zarządczą o finansowej efektywności podejmowanych decyzji, optymalnej alokacji zasobów finansowych i wprowadzeniu częstych i regularnych przeglądów rentowności produktów Jutrzenki.
Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przybycie.