Dyrektor Finansowy Roku

KONKURS DYREKTOR FINANSOWY ROKU 2007 ROZSTRZYGNIĘTY

Gala wręczenia nagród odbyła się 4.10.2007r w Hotelu Palace Polonia. Laureatem tegorocznej edycji konkursu
Dyrektor Finansowy Roku 2007

został:

Krzysztof Zoła
Złomrex S.A.

Za udział w licznych przejęciach branżowych w Polsce i krajach europejskich, które wyniosły Złomrex na pozycję giełdowego lidera w branży dystrybucji wyrobów hutniczych w Europie Środkowej oraz za opracowanie efektywnych metod sfinansowania tych transakcji, m. in. przez przygotowanie emisji obligacji notowanych na GPW w Luksemburgu.


Wyróżnione zostały dwie osoby:

Kazimierz Przełomski
Ciech S.A.

Za konsekwentne podnoszenie pozycji Ciech S.A. i wartości dla akcjonariuszy poprzez m.in. serię akwizycji branżowych, w tym rumuńskiej spółki Uzinele Sodice Gomora, w czego rezultacie Ciech został jedną z największych europejskich firm w branży oraz za udział we wprowadzeniu Ciech S.A. na giełdę.

oraz

Konrad Kozik
Kredyt Bank S.A.

Za skuteczne i pionierskie wdrożenie zasad IFRS w Kredyt Banku, doprowadzenie do znacznego skrócenia czasu przesyłania sprawozdań finansowych do KPWiG i poprawę ich przejrzystości, co zaowocowało znaczną poprawą oceny spółki w oczach analityków, inwestorów instytucjonalnych oraz mediów i przyczyniło się do ponadtrzykrotnej wyceny spółki w latach 2005-2006.
Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przybycie.